Inteligentne domy stają się w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne. Idea automatyki budynkowej jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę społeczeństwa oszczędzania na domowych budżetach.

Integracja dwóch zasadniczych systemów: automatyki i sterowania, pozwala na zmniejszenie zużycia energii oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa i komfortu.

Mniejsze wydatki

Inteligentne budynki zapewniają użytkownikom bardzo korzystne rozwiązania. Obejmują one maksymalizację efektywności energetycznej i znaczne obniżenie kosztów eksploatacji obiektu, a tym samym ograniczenie zakłóceń środowiska naturalnego, jednego z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu nowych technologii.

Systemy zarządzania budynkiem charakteryzują się największą elastycznością w zakresie modyfikacji funkcjonalnych i instalacyjnych (np. układu), pozwalając na łatwe przeprojektowanie wnętrz lub zmianę przeznaczenia zadań budowlanych zgodnie z potrzebami użytkownika.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Wszystkie procesy zachodzące w inteligentnym domu są sterowane przez przełożonego i podzielone na obszary funkcjonalne: systemy bezpieczeństwa, systemy zarządzania energią, systemy komfortu klimatycznego oraz systemy świadczące usługi IT.

Bezpieczeństwo zapewnia m.in. system kontroli dostępu, który ogranicza i blokuje nieuprawnione ingerencje, takie jak wjazd niezidentyfikowanych osób czy nieautoryzowanych pojazdów. Dom wyposażony jest w odpowiednie czujniki  zapobiegające włamaniom oraz system sygnalizacji pożaru, który monitoruje budynek i powiadamia użytkowników oraz służby ratownicze o wykryciu zagrożenia. Inteligentne budynki wyposażone są w alarmowe systemy dźwiękowe, oświetlenie awaryjne, systemy oddymiania i automatycznego gaszenia, systemy kontroli składu powietrza oraz systemy przeciwpowodziowe.

Ponadto instalacja urządzeń monitorujących pozwala na stały monitoring obiektu.